Mark Your Calendar

September 29
Free Dress Day
 
October 5
World Teacher Day
 
October 6
Free Dress Day
 
October 7
Taste of Hispanic Culture
 
October 9
Teacher Work Day-No School
Butter Braid Fundraiser Begins
 
October 10
PTO Meeting
6 PM – 7 PM 
 
October 12
SAC Meeting
3:45 PM – 4:45 PM 
 
October 13
Free Dress Day
 
October 14
Diversity and Inclusivity Meeting
10 AM – 11 AM